STU

På Vilsted Søgaard tilbydes en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

STU er en 3 årig uddannelse for unge, der ikke uden videre har mulighed for at tage en

ordinær ungdomsuddannelse. På Vilsted Søgaard tager vi særligt hensyn til de fysiske,

psykiske eller sociale udfordringer som den enkelte elev måtte have.

Vi tilbyder en spændende uddannelse med en bred vifte af muligheder:

Natur – dyrehold/hestehold – gartneri – træværksted – butik – køkkenhold –

service – pedeljobs – kreativt værksted – traktorkørekort og meget mere.

Vores STU forløb tilrettelægges altid individuelt til den enkelte elev, og man har som elev

medbestemmelse i hvad uddannelsen skal indeholde.

Eleven vil blive udfordret i sine praktiske og sociale færdigheder og opleve en masse sjove aktiviteter

sammen med andre unge i alderen op til 25 år.

Undervisningen på Vilsted Søgaard er kendetegnet ved:

 

  • Mesterlære
  • Eleven i centrum
  • En anerkendende tilgang
  • Socialisering
  • Åbenhed og samarbejde

 

Uddannelsen afsluttes med en evaluering af uddannelsesforløbet, og de kompetencer eleven

har tilegnet sig. UU-vejleder udsteder et kompetencepapir, der beskriver, hvad den unge har lært.

Ved interesse for et STU-forløb på Vilsted Søgaard, kan du henvende dig til din UU-vejleder eller

direkte til gården, hvorefter vi sammen finder ud af et videre forløb.

For at læse mere om vores STU tilbud, besøg vores hjemmeside  www.stu.loti.dk eller

kontakt vores forstander Knud Olav Christiansen:

99 66 95 80 eller 20 91 12 22