Pædagogikken

På Vilsted Søgaard arbejder vi efter en Kognitiv, Ressourcefokuseret,

Anerkendende Pædagogik (KRAP).

Formålet med KRAP er, at støtte vores borgere til en større personlig og social kompetence, så de

bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

Et vigtigt element i KRAP er, at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers

ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Vi skaber mening og livskvalitet ved at sikre den enkelte borger den positive følelse at føle sig

nyttig og uundværlig.

Vi bidrager til læring og udvikling bl.a. gennem et spændende arbejde.

Vores kerneopgave:

Meningsfuld beskæftigelse

Meningsfuld beskæftigelse opnår vi gennem livshuset.

Livshuset symbolisere en bygning med et fundament, en bærende konstruktion og et tag:

Fundamentet består af Anerkendelse og de bærende konstruktioner er en

Ressourcefokuseret tilgang til borgeren.

Vores værdier:

  • Udvikling

Alle mennesker har potentiale og dermed ressourcer at bygge på.

  • Anerkendelse

Alle mennesker skal opleve at kunne bidrage og blive værdsat for sit bidrag.

  • Omsorg

Alle mennesker skal opleve at høre til og være med.

Vores etiske referenceramme:

  • Respekt for selvbestemmelse
  • Hensyn til fysisk og psykisk integritet
  • Agtelse for værdighed
  • Omsorg for det sårbare liv